Quản lý dự án với Agile

Một công cụ để toàn bộ công ty của bạn chia sẻ kiến ​​thức, giao dự án và cộng tác.
Bắt đầu

Bảo vệ dữ liệu cấp doanh nghiệp

Các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp như quyền sở hữu dữ liệu, quyền của người dùng và nhật ký kiểm tra chi tiết vượt quá tiêu chuẩn bảo mật cao nhất mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Tính năng tiêu biểu

Ứng dụng các phương pháp quản lý tiên tiến để tạo các tính năng giúp bạn lập kế hoạch và các chiến lược cho doanh nghiệp.

Nhìn được tổng quan về dự án

Thông quan gantt để lập kế hoạch theo dõi, kiểm soát từng giai đoạn của dự án

Xem được tình trạng nguồn lực

Phân tích, xem báo cáo làm việc của nhân viên tức thời giúp cải thiện năng suất.

Chọn công cụ làm việc tốt nhất

Tất cả trong một nền tảng cho lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi công việc.