BIỂU MẪU PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN BẰNG EXCEL

Jul 14, 2021 6:13 AM

Quản lý hồ sơ và dữ liệu ứng viên liên quan chặt chẽ đến các quyết định từ sàng lọc hồ sơ đến tuyển chọn ứng viên phỏng vấn. Trong quá trình quản lý hồ sơ và dữ liệu ứng viên, nhà tuyển dụng cần là người am hiểu và tận dụng những thông tin thu được một cách thành thạo nhất.

Hồ sơ và dữ liệu ứng viên, nếu được quản lý khoa học, sẽ phục vụ đắc lực cho chiến lược tuyển dụng dài hạn, giúp doanh nghiệp chủ động về vấn đề con người. Những con số từ dữ liệu ứng viên cũng là cơ sở để người quản lý đưa ra được quyết định tối ưu hiệu quả tuyển dụng; cải thiện được số lượng và chất lượng ứng viên. 

Vậy nên nếu bạn là “người làm HR”, đã đến lúc bạn cần phải nắm chắc về hồ sơ và dữ liệu ứng viên cùng cách thức quản lý chúng.

Việc sử dụng Excel vào quản lý hồ sơ ứng viên cho phép các nhà làm nhân sự theo dõi số lượng hồ sơ ứng tuyển, số ngày cần để tuyển xong, số ứng viên trong từng vòng,..

Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một mẫu Excel rất đơn giản và dễ sử dụng, giúp bạn quản lí dữ liệu ứng viên một cách khoa học, từ đó nâng cao hiệu quả tuyển dụng.

Tải mẫu tại đây

Xem thực tế trên WorkOS

Ngọc Ánh