WorkOS.me Quản lý dự án thi công xây dựng

Quản lý từ dự án đơn giản đến các dự án phức tạp cho nhiều phòng ban và nhà thầu tham gia.

Bắt đầu

Nhìn được tổng quan về dự án

Xây dựng quy trình công việc tùy chỉnh để mọi người có thể tập trung hoàn thành nhiều công việc hơn với sự linh hoạt chưa từng có.

Cập nhật dữ liệu thời gian thực

Tốn ít thời gian hơn để gửi email, tìm kiếm thông tin và chuyển đổi giữa các công cụ khác.

Xem được tình trạng nguồn lực

Tập trung ở một nguồn duy nhất cho các thông báo, các chính sách và các chiến lược quan trọng của công ty.

Biểu mẫu quản lý dự án xây dựng

Ứng dụng các phương pháp quản lý tiên tiến để tạo các tính năng giúp bạn lập kế hoạch và các chiến lược cho doanh nghiệp.

Đề xuất mua sắm

Thu thập đơn đặt hàng một cách liền mạch, điều phối lịch và trang bị tài nguyên cho nhóm của bạn để hoàn thành công việc tốt nhất của họ.

Quản lý tiến độ xây dựng

Tập trung được các thông tin chi tiết giúp đưa ra các quyết định quan trọng của dự án, cập nhật kế hoạch trong thời gian thực, theo dõi việc thực hiện và đảm bảo mọi người đang làm việc.

Quản lý hợp đồng

Giúp tiết kiệm ngân sách và theo đúng tiến độ để bạn có thể dễ dàng quản lý toàn bộ dự án của mình. Đảm bảo giao tiếp liền mạch giữa nhóm của bạn và các bên liên quan để tránh phát sinh và tăng lợi nhuận.

Chọn công cụ làm việc tốt nhất

Tất cả trong một nền tảng cho lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi công việc.