Quản lý mọi quy trình với Kanban

Là bảng chứa những việc cần làm, danh sách chứa tập các thẻ và Thẻ định nghĩa như các nhiệm vụ hoặc nội dung liên quan đến bảng

  • Dễ dàng sử dụng
  • Tuỳ chỉnh đầy đủ
  • Cộng tác dễ dàng
  • Tích hợp mạnh mẽ
Get started

Xây dựng quy trình trong ít phút

Với Kanban xây dựng quy trình làm việc trở nên đơn giản, với bất kỳ quy trình nào.

Cộng tác liên phòng ban

Kanban kết hợp với Gantt giúp bạn cộng tác với các phong ban khác trong doanh nghiệp.

Kiểm soát tiến độ dễ dàng

Kanban kết hợp với Timeline giúp bạn kiểm soát tiến độ của từng giai đoạn dự án.

Tự động hóa đa tác vụ

Tự động hóa các tác vụ thông qua các hoạt động tại Kanban giúp tối ưu nguồn lực và tiết kiệm thời gian hơn.

Những tính năng nỗi bật với Kanban

Cập nhật tiến độ qua kéo & thả, cộng tác với đồng nghiệp nhanh chóng, xem tiến độ công việc trực quan.

Bình luận

Bình luận

Bình luận trao đổi công việc nhanh chóng

Nội dung phong phú

Nội dung phong phú

Các trường nội dung được thiết kế giúp bạn dễ dàng điều chỉnh quy trình cho phù hợp

Báo cáo tự động

Báo cáo tự động

Báo cáo tự động và linh hoạt theo nhiều ngữ cảnh

Choose a better way to work

All in one workspace for plan, tracks and get organized