Effective and productive organization starts here

Communicate with everyone, whether you’re working from your couch, on the road, or in the office

  • Dễ dàng sử dụng
  • Tự động hóa
  • Tập trung dữ liệu
  • Quy trình mẫu
Get started
Quản lý danh mục BĐS
Quản lý danh mục BĐS

Lưu trữ tất cả danh sách của bạn trong một cơ sở dữ liệu tập trung để bạn có thể quản lý tất cả các danh mục BĐS của mình một cách dễ dàng.

Theo dõi các tiềm năng
Theo dõi các tiềm năng

Theo dõi tất cả các khách hàng tiềm năng của đại lý để bạn biết mọi thứ đang ở đâu. Thông báo ngay cho các thành viên trong nhóm khi trạng thái của thỏa thuận thay đổi.

Quản lý công việc của nhân viên
Quản lý công việc của nhân viên

Nhận thông báo nhắc nhở và cập nhật tự động để cập nhật thông tin về tất cả các hoạt động hàng ngày của nhân viên và đảm bảo các quy trình đang hoạt động trơn tru.

Làm việc với giải pháp Bán hàng BĐS

Các biểu mẫu giúp bạn bắt đầu quy trình bán hàng dễ dàng hơn

  • Khách hàng tiềm năng
  • Danh mục BĐS
  • Công việc hàng ngày
  • Quản lý hợp đồng
Khách hàng tiềm năng

Thiết lập và tùy chỉnh quy trình nhanh chóng

Giúp bạn thực hiện thỏa thuận để cải thiện thời gian phản hồi. Làm việc mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng di động và trên trang Web

Tập trung dữ liệu trên cùng một nơi

Quản lý tất cả các tương tác, email, thông tin liên hệ và các tài liệu liên quan trong một trung tâm giao tiếp có tổ chức.

Báo cáo và thông báo thời gian thực

Theo dõi hoạt động của đội bán hàng, dễ dàng theo dõi trạng thái của tất cả các giao dịch và quản lý hiệu quả năng lực của nhân viên bán hàng

Choose a better way to work

All in one workspace for plan, tracks and get organized