Giải pháp CRM

Giải pháp CRM tuỳ chỉnh của bạn bằng cách sử dụng các mẫu có sẵn hoặc dễ dàng điều chỉnh bất kỳ quy trình bán hàng, quy trình làm việc và quy trình nào bạn cần để thúc đẩy tác động kinh doanh thực sự.

  • Dễ dàng sử dụng
  • Tự động hóa
  • Tích hợp mạnh mẽ
  • Quy trình mẫu
Get started

Thiết lập và tùy chỉnh quy trình nhanh chóng

Giúp bạn thực hiện thỏa thuận để cải thiện thời gian phản hồi. Làm việc mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng di động và trên trang Web

Tập trung dữ liệu trên cùng một nơi

Quản lý tất cả các tương tác, email, thông tin liên hệ và các tài liệu liên quan trong một trung tâm giao tiếp có tổ chức.

Báo cáo và thông báo thời gian thực

Theo dõi hoạt động của đội bán hàng, dễ dàng theo dõi trạng thái của tất cả các giao dịch và quản lý hiệu quả năng lực của nhân viên bán hàng

Thấu hiểu khách hàng
Thấu hiểu khách hàng

Có cái nhìn toàn diện về khách hàng giúp doanh nghiệp đưa đến đúng thứ khách hàng cần tại đúng thời điểm, nhờ đó tăng sự hài lòng khách hàng và tăng tỷ lệ mua hàng.

Nắm bắt tình hình kinh doanh
Nắm bắt tình hình kinh doanh

Giải pháp giúp kiểm soát, quản lý và đánh giá hoạt động kinh doanh tại mỗi giai đoạn của hoạt động bán hàng giúp doanh nghiệp ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

Tự động hóa hoạt động bán hàng
Tự động hóa hoạt động bán hàng

Với các tác vụ tự động hóa, công việc bán hàng của doanh nghiệp trở nên dễ dàng, chính xác hơn, nhân viên kinh doanh có thể tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng.

Làm việc với giải pháp CRM và Bán hàng

Các biểu mẫu giúp bạn bắt đầu quy trình bán hàng dễ dàng hơn

  • Khách hàng tiềm năng
  • CRM Quản lý khách hàng
  • Danh sách khách hàng
  • Quản lý đơn hàng
Khách hàng tiềm năng

Choose a better way to work

All in one workspace for plan, tracks and get organized