WorkOS.me dành cho doanh nghiệp

Kết nối đội nhóm làm việc cùng nhau trong một nền tảng an toàn dành cho công việc.

Dùng thử 30 ngày Không yêu cầu cài đặt

Cộng tác làm việc

Một công cụ để toàn bộ công ty của bạn chia sẻ kiến ​​thức, giao dự án và cộng tác.

Xử lý các vấn đề thủ công

Tập trung được các thông tin chi tiết giúp đưa ra các quyết định quan trọng của dự án

Xây dựng văn hóa công ty minh bạch

Thuê nhân viên mới với quy trình nhất quán. Quản lý mô tả công việc, hướng dẫn phỏng vấn và danh sách kiểm tra hàng ngày khi công ty mở rộng quy mô.

Bảo vệ dữ liệu cấp doanh nghiệp

Các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp như quyền sở hữu dữ liệu, quyền của người dùng và nhật ký kiểm tra chi tiết vượt quá tiêu chuẩn bảo mật cao nhất mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

  • Bảo mật
  • Nghiệp vụ quản lý
  • Phân quyền nhiều cấp độ
  • Phân tích và báo cáo
  • 100% nền tảng đám mây

Làm việc nhóm hiệu quả

WorkOS.me giúp cộng tác và tương tác với mỗi luồng công việc.

Marketing

Bán hàng

Chăm sóc khách hàng

Chọn công cụ làm việc tốt nhất

Tất cả trong một nền tảng cho lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi công việc.