Sức mạnh sơ đồ gantt trong quản lý tiến độ

Lên lịch, quản lý các kế hoạch và sắp xếp mọi thứ vào một tiến trình của dự án.

Bắt đầu
  • Gantt trong quản lý dự án
  • Gantt trong bán hàng
  • Gantt trong kế hoạch marketing
  • Gantt trong phát triển phần mềm

Gantt trong quản lý dự án

Với việc tạo các cột mốc quan trọng trong mỗi nhiệm vụ giúp bạn giải quyết các nút thắt trước khi đến hạn.

Đa dạng hiển thị với cùng dữ liệu

Gantt chart kết hợp Workload, Kanban và Calendar hiển thị dữ liệu mạnh mẽ, giúp quy trình liền mạch trong đội nhóm của bạn.

Theo dõi từng tác vụ

Gantt chart liên kết với từng nhiệm vụ giúp theo dõi công việc chi tiết hơn so với các ứng dụng khác.

Những tính năng nỗi bật với Gantt Chart

Cập nhật tiến độ qua kéo & thả, cộng tác với đồng nghiệp nhanh chóng, xem tiến độ công việc trực quan.

Bình luận

Bình luận

Bình luận trao đổi công việc nhanh chóng

Nội dung phong phú

Nội dung phong phú

Các trường nội dung được thiết kế giúp bạn dễ dàng điều chỉnh quy trình cho phù hợp

Báo cáo tự động

Báo cáo tự động

Báo cáo tự động và linh hoạt theo nhiều ngữ cảnh

Chọn công cụ làm việc tốt nhất

Tất cả trong một nền tảng cho lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi công việc.