WorkOS.me là gì?

Là nơi mà mọi công việc của doanh nghiệp bạn đang diễn ra.

Dùng thử 30 ngày Không yêu cầu cài đặt

Tất cả trong một nền tảng để quản lý doanh nghiệp

Quản lý mọi công việc, tất cả trong một nền tảng với môi trường kỹ thuật số, nơi mang lại cho bạn sự linh hoạt và minh bạch cần thiết nhất

CEO

Cần một nền tảng làm việc cho công ty phát triển trong tương lai

QUẢN LÝ

Cần sự tự do và linh hoạt để quản lý theo cách họ muốn.

TRƯỞNG NHÓM

Tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất.

Xây dựng một nền tảng văn hóa kỹ thuật số nhất quán

Trải nghiệm trực quan giống nhau cho mọi nhân viên, bất kể họ ở đâu.

Loại bỏ sự chồng chéo trong công việc

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong đội nhóm và chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn.

Trao quyền cho nhà lãnh đạo giải quyết vấn đề

Nhà lãnh đạo có quyền tự chủ hoàn toàn đối với mọi quy trình làm việc của doanh nghiệp

Xem những gì cần xem

Tránh được sự nhầm lẫn, chỉ cung cấp cho nhóm những gì họ cần tập trung

Mọi công việc đều tập hợp về một hệ thống

Quy trình tự động, dự án minh bạch, thảo luận cởi mở

Thư viện quy trình được thiết kế theo phương pháp tiên tiến

Bạn có quyền tạo ra 1000 quy trình trên đám mây và thực hiện công việc trên một nền tảng duy nhất

Sẵn sàng bất cứ khi nào bạn có thể

Tất cả thông báo của bạn ở một nơi, sẵn sàng xem xét và trả lời mọi lúc

Hoàn toàn làm chủ mọi tác vụ

Giám sát mọi nhiệm vụ của bạn trong một chế độ xem duy nhất và ở cùng một nơi

Tất cả dữ liệu ở một nơi

Tránh việc chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Chọn công cụ làm việc tốt nhất

Tất cả trong một nền tảng cho lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi công việc.