Giải pháp trải nghiệm cho nhân viên

Hệ thống quản lý giúp theo dõi, đánh giá và phát triển nhân sự.

  • Hồ sơ ứng viên
  • Quy trình tuyển dụng
  • Phúc lợi nhân viên
  • Đào tạo và phát triển
  • Quy định và chính sách
Bắt đầu

Tìm kiếm ứng viên hiệu quả

Hệ thống tìm kiếm và đánh giá ứng viên hiệu quả

Dữ liệu nhân sự

Hệ thống dữ liệu nhân sự tập trung, trực quan.

Tạo ra môi trường làm việc đề cao và ghi nhận mọi sự đóng góp nổi bật của nhân sự

Thành tựu & Cống hiến

Tạo ra môi trường làm việc đề cao và ghi nhận mọi sự đóng góp nổi bật của nhân sự
Kế hoạch và đánh giá thăng tiến

Lộ trình sự nghiệp

Kế hoạch và đánh giá thăng tiến
Hệ thống chính sách giúp nhân viên hiểu và chấp hành hiệu quả

Chính sách làm việc

Hệ thống chính sách giúp nhân viên hiểu và chấp hành hiệu quả

Quy trình tiêu biểu

Quy trình dùng trong tuyển dụng và quản lý nhân sự

  • Hồ sơ tuyển dụng
  • Lịch trình Onboarding
  • Quy trình đào tạo nhân viên mới
  • Quy trình tuyển dụng
  • Quản lý hồ sơ nhân sự
Hồ sơ tuyển dụng

Chọn công cụ làm việc tốt nhất

Tất cả trong một nền tảng cho lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi công việc.