Tối ưu hóa lợi nhuận cho chiến dịch Marketing

Tạo quy trình, xây dựng kịch bản cho từng chiến dịch và đo lường hiệu quả

Bắt đầu

Có cái nhìn tổng quan về chiến dịch

Trực quan hóa các dữ liệu quan trọng, xác định điểm nghẽn trong chiến dịch và tối ưu hóa chi tiêu cho chiến dịch.

Tăng khả năng tương tác giữa các nhóm

Giao tiếp và tương tác trong cùng một dự án, dễ dàng chia sẻ các tài liệu và thông tin phù hợp với nhóm.

Quy trình linh hoạt, dễ dàng mở rộng

Tạo quy trình làm việc tùy chỉnh để giúp nhóm của bạn quản lý khối lượng lớn công việc, dễ dàng theo dõi tiến độ công việc, phát triển hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Giải pháp cho marketing và sáng tạo nội dung

Giảm thời gian và công sức, giúp hoàn thành các chiến dịch để đáp ứng kịp các sự kiện.

  • Chiến dịch marketing

    Lập kế hoạch cho các chiến dịch. Giao nhiệm vụ, theo dõi trạng thái của từng kế hoạch.

  • Lịch chạy chiến dịch
  • Biểu mẫu đăng ký
  • Yêu cầu đề xuất
  • Kế hoạch nội dung
Marketing

Làm việc với giải pháp Marketing

Tính năng hỗ trợ phòng ban Marketing và đội ngũ thiết kế giúp tăng hiệu suất và hiệu quả cho chiến dịch truyền thông.

Cập nhật và Bình luận
Cập nhật và Bình luận

Trao đổi thông tin nhanh chóng, nhận các phản hồi và giải quyết nhanh.

Tự động hóa
Tự động hóa

Tự động hóa các tác vụ trong chiến dịch và thiết kế, giúp giảm các bước.

Biểu mẫu - form
Biểu mẫu - form

Xây dựng yêu cầu đề xuất với biểu mẫu và tạo form đăng ký thông tin

Tệp tin
Tệp tin

Tâp trung tất cả các thiết kế ở một nơi, để dễ dàng truy cập và tìm kiếm.

Chọn công cụ làm việc tốt nhất

Tất cả trong một nền tảng cho lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi công việc.