Bảng giá

Với WorkOS.me Nâng cao, bạn có mọi thứ mình cần với mức phí thấp hơn cả mong đợi và còn được dùng thử miễn phí trong 30 ngày. Sau đó, bạn có thể chọn tiếp tục dùng gói Nâng cao hoặc chuyển sang gói Cơ bản.

Tạo nhiều tài khoản cho mỗi tổ chức
Số lượng nhóm trong tổ chức
Dung lượng lưu trữ file
Tin nhắn không giới hạn
Mời thành viên không giới hạn
Trường tuỳ chỉnh không giới hạn
Tự động hóa các tác vụ
Đăng nhập bằng google mail
Tải tệp tin từ google drive
Lịch làm việc
Timeline công việc
Liên kết giữa các bảng với nhau
Hỗ trợ chat nhóm, chat riêng tư
Tạo nhãn không giới hạn
Quản lý nhóm theo thư mục
Xem chế độ Kanban
Xem chế độ danh sách
Biểu mẫu(Form) điền thông tin
Tìm kiếm nhanh tệp tin
Tìm kiếm nội dung bình luận
Biểu đồ hiển thị
Màn hình tổng quan
Thông báo real-time
Bảo mật thông tin tuyệt đối
Báo cáo theo từng nhân viên, trạng thái công việc
Theo dõi tiến triển từng quy trình
Ghi chú hoạt động của các thành viên
Đồng bộ dữ liệu giữa Web và App
Ứng dụng Mobile App
Hỗ trợ 1,1

Cơ bản

23,000đMột người/tháng
PHỔ BIẾN NHẤT

Nâng cao

36,000đMột người/tháng

Doanh nghiệp

57,000đMột người/tháng

Tổ chức lớn

Dùng thử 30 ngày
Hãy gọi

+840935755117 để được tư vấn

Yêu cầu demo