CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA NOVAIO

Novaio hiểu riềng việc giữ bảo mật thông tin của khách hàng là vô cùng quan trọng, đặc biệt bảo mật thông tin dữ liệu trở thành mối quan tâm hàng đầu trong bối cảnh hiện nay. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn bao gồm những nội dung sau đây:

1. Thông tin khách hàng cung cấp cho Novaio

Chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin nhất định khi bạn đăng ký tài khoản như tên, email, số điện thoại, tên doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát triển dịch vụ tốt hơn, cho các mục đích sử dụng sau đây:

- Đưa ra các gợi ý; đề xuất quy trình phù hợp với ngành nghề kinh doanh của bạn
- Duy trì và cải thiện dịch vụ; chẳng hạn như theo dõi tình trạng ngừng hoạt động hoặc khắc phục các sự cố mà bạn báo cáo cho chúng tôi.
- Phát triển dịch vụ mới; nội dung thu thập được để tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bao gồm cả việc cung cấp các nội dung đề xuất, tính năng mới được cá nhân hóa.
- Đo lường hiệu quả; Chúng tôi dùng dữ liệu để phân tích và đo lường nhằm hiểu rõ cách các dịch vụ của chúng tôi được sử dụng để tối ưu hóa thiết kế sản phẩm.
- Liên lạc với bạn; Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được, chẳng hạn như địa chỉ email và điện thoại của bạn, để tương tác trực tiếp với bạn.

2. Chia sẻ thông tin của bạn

Các trường hợp bạn chia sẻ thông tin của mình. Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ thông tin với người khác và bạn nắm quyền kiểm soát cách chia sẻ. Ví dụ chia sẻ một bảng công việc ở chế độ công khai với khách hàng và nhân viên của bạn. Bạn có quyền điều chỉnh sang riêng tư hoặc công khai một bảng công việc với đường link được mã hóa theo chuẩn UUID.

3. Bảo mật thông tin của bạn

Bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi tích hợp tính năng bảo mật vào các dịch vụ để bảo vệ thông tin của bạn. Tất cả các sản phẩm của Novaio đều được tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, liên tục bảo vệ thông tin của bạn. Thông tin chi tiết chúng tôi có được từ việc duy trì các dịch vụ giúp chúng tôi phát hiện và tự động chặn các mối đe dọa về bảo mật để chúng không bao giờ tiếp cận được đến bạn. Nếu phát hiện thấy điều gì đó có khả năng gây rủi ro mà chúng tôi cho là bạn nên biết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và hướng dẫn bạn thực hiện các bước để được bảo vệ tốt hơn

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ bạn và Novaio khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin chúng tôi nắm giữ, bao gồm:

- Chúng tôi sử dụng biện pháp mã hóa để bảo mật dữ liệu của bạn trong khi truyền
- Chúng tôi cung cấp một loạt các tính năng bảo mật như duyệt web an toàn với SSL và Kiểm tra bảo mật với Passport.
- Chúng tôi xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình
- Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên và người đại diện của Novaio truy cập vào thông tin cá nhân, họ là những người cần thông tin đó để xử lý thông tin. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó

4. Lưu giữ thông tin của bạn

Chúng tôi giữ lại dữ liệu mà chúng tôi thu thập trong nhiều khoảng thời gian khác nhau tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu và cách bạn thiết lập các tùy chọn cài đặt, chẳng hạn như thông tin về tần suất bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Các bên thứ ba có thể lưu dữ như AWS, Firebase, Google Cloud, Intercom

5. Tuân thủ và hợp tác pháp lý

Chúng tôi thường xuyên xem xét Chính sách bảo mật này và đảm bảo rằng chúng tôi xử lý thông tin của bạn theo cách tuân thủ chính sách này