WorkOS.me Quản lý dự án

Quản lý từ dự án đơn giản đến các dự án phức tạp cho nhiều phòng ban và nhà thầu tham gia.

Bắt đầu
Lập kế hoạch thông minh
Lập kế hoạch thông minh

Xây dựng quy trình công việc tùy chỉnh để mọi người có thể tập trung hoàn thành nhiều công việc hơn với sự linh hoạt chưa từng có.

Đa dạng hiển thị từng dự án
Đa dạng hiển thị từng dự án

Tốn ít thời gian hơn để gửi email, tìm kiếm thông tin và chuyển đổi giữa các công cụ khác.

Quy trình tuỳ chỉnh linh hoạt
Quy trình tuỳ chỉnh linh hoạt

Tập trung ở một nguồn duy nhất cho các thông báo, các chính sách và các chiến lược quan trọng của công ty.

Tính năng tiêu biểu

Ứng dụng các phương pháp quản lý tiên tiến để tạo các tính năng giúp bạn lập kế hoạch và các chiến lược cho doanh nghiệp.

Nhìn được tổng quan về dự án

Nhìn được tổng quan về dự án

Thông quan gantt để lập kế hoạch theo dõi, kiểm soát từng giai đoạn của dự án

Cập nhật dữ liệu thời gian thực

Cập nhật dữ liệu thời gian thực

Tập trung được các thông tin chi tiết giúp đưa ra các quyết định quan trọng của dự án

Xem được tình trạng nguồn lực

Xem được tình trạng nguồn lực

Phân tích, xem báo cáo làm việc của nhân viên tức thời giúp cải thiện năng suất.

Chọn công cụ làm việc tốt nhất

Tất cả trong một nền tảng cho lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi công việc.