Giải pháp dành cho doanh nhiệp SMEs

WorkOS giúp thiết lập và phân công nhiệm vụ nhanh chóng, quản lý công việc giữa nhiều bộ phận, phòng ban. Cũng như gắn kết nhân viên, tăng hiệu quả công việc.

Bắt đầu
Dễ sử dụng
Dễ sử dụng

Giao diện thiết kế đơn giản dễ sử dụng, dễ dàng triển khai cho đội nhóm.

Tất cả trong một nền tảng
Tất cả trong một nền tảng

Quản lý toàn diện trên một nền tảng và mở rộng tính năng cùng với sự phát triển của công ty.

Chi phí hợp lý nhất
Chi phí hợp lý nhất

Sản phẩm được tối ưu và tập trung giúp giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.

Marketing

Lập kế hoạch cho chiến dịch và theo dõi kết quả, nhằm tối ưu lợi nhuận cho mỗi chiến dịch

 • Quản lý chiến dịch
 • Quản lý sự kiện
 • Lịch chạy nội dung

Kinh doanh

CRM giúp bạn xây dựng hồ sơ khách hàng, lịch sử bán hàng và quy trình bán hàng một cách tự động

 • Quản lý tiềm năng - Lead
 • Quản lý khách hàng
 • Quy trình bán hàng

Phát triển sản phẩm

Giao việc tập trung, cộng tác hiệu quả giúp tăng năng suất.

 • Kế hoạch sản suất
 • Đưa sản phẩm ra thị trường

Nhân sự

Xây dựng quy trình tuyển dụng nhân sự, từ hồ sơ ứng viên, lịch phỏng vấn, onboarding đến phát triển nhân sự.

 • Tuyển dụng nhân sự
 • Đào tạo nhân viên mới
 • Chích sách phát triển nhân sự

Chăm sóc & Hỗ trợ khách hàng

Xây dựng quy trình chắm sóc khách hàng và quản lý yêu cầu bảo hành hỗ trợ sản phẩm chuyên nghiệp.

 • Hướng dẫn & Đào tạo
 • Quản lý yêu cầu bảo hành
 • Lịch chăm sóc & khuyến mãi

Chọn công cụ làm việc tốt nhất

Tất cả trong một nền tảng cho lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi công việc.