Phần mềm quản lý công việc

Quản lý công việc hàng ngày, đến các dự án phức tạp cho nhiều phòng ban tham gia.

Bắt đầu

Những lợi ích phần mềm mang lại

Lợi ích vượt trội góp phần thay đổi năng suất của doanh nghiệp.

Giao việc tập trung

Giao việc tập trung và trực tiếp tới nhân sự, phân công công việc dễ dàng trên một nền tảng.

Dễ dàng phối hợp

Với công việc được tập trung nhân viên dễ dàng nắm bắt luồng công việc, mọi người điều làm theo kế hoạch và không quên việc.

Giá sát tiến độ trực quan

Quan lý có thể xem tổng quan toàn bộ công việc của phòng ban và nhân viên, và nắm bắt tiến độ kịp thời.

Tăng hiệu suất làm việc

Nhân viên chủ động lập kế hoạch và hoàn thành công việc. Với số liệu sẵn có giúp dễ dàng chuyển ý tưởng thành hành động để thực thi.

Báo cáo tự động

Xem báo cáo, phân tích năng suất làm việc của nhân viên tức thời giúp cải thiện năng suất làm việc nhanh chóng.

Quy trình thông suốt

Quy trình thông suốt hỗ trợ quản lý đưa ra những điều chỉnh tức thì để tối đa hoá kết quả công việc

Tính năng tiêu biểu

Ứng dụng các phương pháp quản lý tiên tiến để tạo các tính năng giúp bạn lập kế hoạch và các chiến lược cho doanh nghiệp.

Nhìn được tổng quan về dự án

Nhìn được tổng quan về dự án

Phần mềm gantt để lập kế hoạch theo dõi, kiểm soát từng giai đoạn của dự án

Cập nhật dữ liệu thời gian thực

Cập nhật dữ liệu thời gian thực

Tập trung được các thông tin chi tiết giúp đưa ra các quyết định quan trọng của dự án

Xem được tình trạng nguồn lực

Xem được tình trạng nguồn lực

Phân tích, xem báo cáo làm việc của nhân viên tức thời giúp cải thiện năng suất.

Chọn công cụ làm việc tốt nhất

Tất cả trong một nền tảng cho lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi công việc.