Điều khoản dịch vụ của Workflow

1. Giới thiệu

Workflow là một dịch vụ do Novaio JSC (“Novaio“, “chúng tôi“ hoặc “chúng ta“) cung cấp, có trụ sở tại Da Nang Software Park, 02 Quang Trung, Da Nang. MST: 0401831516, Thành lập 15/5/2017 do SKHDT TP.Đà Nẵng cấp. Các điều khoản dịch vụ này của Workflow (chúng tôi gọi là “Điều khoản“) chi phối việc bạn sử dụng và truy cập vào Workflow cũng như nội dung của bạn trong Workflow. Chính sách chương trình nêu rõ trách nhiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Các Khách hàng đồng ý sử dụng Workflow là nền tảng làm việc tại doanh nghiệp mình sẽ mặc nhiên đồng ý với điều khoản sử dụng

2. Sử dụng các dịch vụ Workflow của bạn

Trong quá trình sử dụng bạn cần tài khoản và mật khẩu được đăng ký tại Novaio, số lượng tài khoản phụ thuộc vào các gói bạn đăng ký

Tài khoản Novaio của bạn

- Bạn cần có Tài khoản Novaio để sử dụng Workflow. Để bảo vệ Tài khoản Novaio, hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn.
- Bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trong hoặc thông qua Tài khoản Novaio của mình. Không sử dụng lại mật khẩu Tài khoản Novaio của bạn trên ứng dụng của bên thứ ba.
- Nếu bạn biết bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc Tài khoản Novaio của mình, hãy làm theo các hướng dẫn sau.

3. Bảo vệ quyền riêng tư

Chính sách bảo mật của Novaio giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Workflow. Bằng việc sử dụng Workflow, bạn đồng ý rằng Novaio có thể sử dụng những dữ liệu đó theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của chúng tôi; mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng

Novaio cam kết:

- Không chủ động thay đổi các dữ liệu được tạo ra bởi Khách hàng. Điều này không bao hàm việc hệ thống phần mềm có thể tự động sửa đổi kích cỡ, định dạng dữ liệu để phù hợp với mục đích hiển thị và chức năng sử dụng.
- Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng hoặc trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật.
- Không tiết lộ dữ liệu của Khách hàng ngoại trừ một trong các trường hợp như; được sự chấp nhận của bạn và phải tuân theo quy định của pháp luật, hoặc thuộc trường hợp quy định tại điều khoản này.

4. Dữ liệu khách hàng

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên Workflow.

- Dữ liệu đó bao gồm: các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc, liên kết với bên thứ ba như Google Drive, OneDrive và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên phần mềm Workflow của Khách hàng;
- Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm Chính sách chương trình của chúng tôi hay không và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do hợp lý để cho rằng nội dung đó vi phạm chính sách của mình hoặc luật pháp

5. Cách hoạt động của phần mềm Workflow

- Novaio cấp miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng Phần mềm mà Novaio cung cấp cho bạn. Bằng cách này bạn có thể sử dụng và hưởng lợi ích của Workflow như được Novaio cung cấp, theo các Điều khoản cho phép.
- Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần nào của Workflow hoặc phần mềm đi kèm và bạn cũng không được phép thiết kế đối chiếu hoặc tìm cách trích xuất mã nguồn của phần mềm đó, trừ khi luật pháp nghiêm cấm các giới hạn đó hoặc chúng tôi cho phép bạn bằng văn bản.
- Các dữ liệu sinh ra trong quá trình sử dụng Workflow được mã hóa và lưu trữ trên hệ thống Cloud của Novaio, nhằm đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho cả hệ thống

6. Thay đổi và chấm dứt sử dụng Workflow

Các thay đổi đối với Workflow. Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Workflow. Chúng tôi có thể thực hiện các cải tiến về hiệu suất hoặc tính bảo mật, thay đổi chức năng hoặc tính năng, thực hiện các thay đổi để tuân thủ pháp luật, ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp hoặc lạm dụng hệ thống của mình.

Tạm ngưng và chấm dứt. Bạn có thể ngừng sử dụng Workflow bất cứ lúc nào, mặc dù chúng tôi rất lấy làm tiếc nếu bạn rời đi. Chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn quyền truy cập của bạn vào Workflow nếu bạn vi phạm nghiêm trọng hoặc nhiều lần Điều khoản hoặc Chính sách chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về việc chúng tôi tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập của bạn vào Workflow. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập của bạn vào Workflow mà không thông báo nếu bạn đang sử dụng Workflow theo cách có thể khiến chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc làm gián đoạn khả năng của người dùng khác trong việc truy cập và sử dụng Workflow.

Ngừng cung cấp Workflow. Nếu chúng tôi quyết định ngừng cung cấp Workflow, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn ít nhất 60 ngày. Trong giai đoạn thông báo này, bạn sẽ có cơ hội lấy tệp của mình ra khỏi Workflow. Sau khi kết thúc giai đoạn 60 ngày này, bạn sẽ không thể truy cập vào các tệp của mình. Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu các tệp của mình và việc duy trì quyền truy cập của bạn vào các tệp đó là điều quan trọng.

7. Mua thêm tài khoản và thanh toán

Novaio cho phép bạn thay đổi gói cước đăng ký trên Novaio. Tùy thuộc vào số lượng tài khoản sử dụng, Bạn có thể sử dụng các tài khoản này với Workflow, CRM, Workplace và Workspace của Novaio.

Mua thêm tài khoản. Bạn có thể mua thêm tài khoản trong phần (“Nâng cấp”) khi cần. Chúng tôi sẽ tự động tính phí bạn kể từ ngày bạn chuyển sang Gói mới và vào mỗi lần gia hạn thời hạn dịch vụ định kỳ cho đến khi hủy.

Hủy. Gói trả phí nâng cao của bạn sẽ còn hiệu lực cho đến khi bị hủy, hạ cấp hoặc chấm dứt theo các Điều khoản này. Bạn có thể hủy hoặc hạ cấp Gói trả phí của mình bất cứ lúc nào từ trong cài đặt của Workflow. Việc bạn hủy hoặc hạ cấp sẽ áp dụng cho thời hạn thanh toán tiếp theo sau khi giai đoạn dịch vụ hiện tại hết hạn. Nếu không thanh toán Gói trả phí đúng thời hạn, chúng tôi có quyền hạ cấp tài khoản của bạn và giảm tính năng của bạn xuống các mức sử dụng miễn phí. Chúng tôi giải thích quy trình hủy và hoàn tiền cho Gói trả phí trong Chính sách mua, hủy và hoàn tiền.

Các thay đổi về gói và giá. Chúng tôi có thể thay đổi gói trả phí và giá đang áp dụng nhưng sẽ thông báo trước cho bạn về các thay đổi này. Sau khi chúng tôi thông báo, các thay đổi này sẽ được áp dụng sau khi thời hạn dịch vụ hiện tại của bạn hết hạn, khi bạn đến hạn phải thanh toán cho giai đoạn tiếp theo

8. Điều khoản bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp Workflow bằng cách vận dụng kỹ năng và sự cẩn trọng ở mức độ hợp lý và chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích sử dụng Workflow. Ngoại trừ được nêu khác, chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về chức năng cụ thể được cung cấp qua Workflow, độ tin cậy, tính có sẵn hoặc khả năng của Workflow trong việc đáp ứng nhu cầu của bạn.

9. Trách nhiệm pháp lý đối với Workflow

Novaio, các nhà cung cấp và nhà phân phối của Novaio không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về:

(a) bất kỳ tổn thất nào không phải do chúng tôi vi phạm các Điều khoản này;

(b) bất kỳ tổn thất hoặc hư hại nào không phải là hậu quả có thể dự đoán một cách hợp lý của việc Novaio vi phạm Điều khoản, vào thời điểm hợp đồng liên quan với bạn được lập; hoặc

(c) các tổn thất liên quan đến công việc kinh doanh bất kỳ của bạn, bao gồm mất lợi nhuận, doanh thu, cơ hội hoặc dữ liệu.

Tổng trách nhiệm pháp lý của Novaio đối với bất kỳ khiếu nại nào theo các điều khoản này, bao gồm đối với bất kỳ bảo hành ngụ ý nào, được giới hạn ở số tiền mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi để sử dụng dịch vụ (hoặc nếu đối tượng của khiếu nại là dịch vụ miễn phí, để cung cấp lại các dịch vụ cho bạn).

Không có điều nào trong các điều khoản này nhằm loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Novaio đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân, gian lận, xuyên tạc lừa đảo hoặc bất cứ trách nhiệm pháp lý nào không thể loại trừ bằng luật pháp.

10. Giới thiệu về các Điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung được áp dụng cho Workflow, để tạo điều kiện cho Novaio đáp ứng các nghĩa vụ của Novaio. Bạn nên xem các Điều khoản này thường xuyên. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các Điều khoản này trên trang này. Các thay đổi về chức năng hoặc tính năng mới (“Dịch vụ mới”) hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản được sửa đổi đối với Dịch vụ mới, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ mới đó.

Nếu có xung đột giữa các Điều khoản này và Điều khoản bổ sung, các Điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên trong trường hợp xung đột đó.

Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa Novaio và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.

Để biết thông tin về cách liên hệ với Novaio, hãy truy cập vào trang liên hệ của chúng tôi.