Nền tảng xây dựng Quy trình doanh nghiệp

Tất cả trong một nền tảng để quản lý công việc, quy trình và làm việc nhóm

Dùng thử miễn phíWorkflow là gì?
Dùng thử 30 ngàyKhông yêu cầu cài đặt

WorkOS.me giúp xây dựng mọi quy trình theo cách của bạn

Tăng cường sự liên kết, hiệu quả và năng suất của nhóm bằng cách tùy chỉnh bất kỳ quy trình làm việc nào để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tối ưu hóa công việc

Tập trung mọi quy trình, công cụ, kết nối các đội nhóm giúp làm việc xuyên suốt và tối ưu các nguồn lực trong doanh nghiệp.

Thúc đẩy cộng tác giữa các team

Cộng tác hiệu quả hơn nhờ các tính năng được thiết kế trên cùng một nền tảng duy nhất. Luôn cập nhật mới tính năng và thông báo theo thời gian thực.

Theo dõi và nắm bắt tiến độ

Có cái nhìn tổng quan nhờ tập hợp được dữ liệu, đưa ra quyết định tự tin và dễ dàng mở rộng quy trình làm việc cho các nhu cầu đang phát triển của bạn.

Gắn kết các phòng ban trong công ty

Gắn kết mọi người, phòng ban làm việc cùng nhau hiệu quả hơn.

Tăng năng xuất

Xây dựng quy trình công việc tùy chỉnh để mọi người có thể tập trung hoàn thành nhiều công việc hơn với sự linh hoạt chưa từng có.

Hiệu quả hơn

Tốn ít thời gian hơn để gửi email, tìm kiếm thông tin và chuyển đổi giữa các công cụ khác.

Đồng bộ & minh bạch

Tập trung ở một nguồn duy nhất cho các thông báo, các chính sách và các chiến lược quan trọng của công ty.

  • Công việc & Dự án
  • Dữ liệu và Form
  • Tự động và Tích hợp
  • Quy trình mẫu
Lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi công việc của đội nhóm trên một nền tảng duy nhất.

Chọn công cụ làm việc tốt nhất

Tất cả trong một nền tảng cho lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi công việc.