WorkOS.me Quản lý công việc

Quản lý từ dự án đơn giản đến các dự án phức tạp cho nhiều phòng ban và nhà thầu tham gia.

Bắt đầu

Tăng hiệu suất làm việc

Nhân viên chủ động lập kế hoạch và hoàn thành công việc. Các tính năng ưu việt của phần mềm, giúp dễ dàng chuyển ý tưởng thành hành động để thực thi nhanh hơn.

Báo cáo tự động

Xem báo cáo, phân tích năng suất làm việc của nhân viên tức thời giúp cải thiện năng suất làm việc nhanh chóng.

Làm việc mọi lúc mọi nơi

Kết nối, trao đổi với đồng nghiệp ngay trên dự án, công việc, tránh bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Tính năng tiêu biểu

Ứng dụng các phương pháp quản lý tiên tiến để tạo các tính năng giúp bạn lập kế hoạch và các chiến lược cho doanh nghiệp.

Nhìn được tổng quan về dự án

Nhìn được tổng quan về dự án

Thông quan gantt để lập kế hoạch theo dõi, kiểm soát từng giai đoạn của dự án

Cập nhật dữ liệu thời gian thực

Cập nhật dữ liệu thời gian thực

Tập trung được các thông tin chi tiết giúp đưa ra các quyết định quan trọng của dự án

Xem được tình trạng nguồn lực

Xem được tình trạng nguồn lực

Phân tích, xem báo cáo làm việc của nhân viên tức thời giúp cải thiện năng suất.

Chọn công cụ làm việc tốt nhất

Tất cả trong một nền tảng cho lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi công việc.