Giải pháp quy trình làm việc Workflow

Giải pháp giúp chuẩn hóa và liên kết các quy trình nghiệp vụ, tối ưu hóa nhiệm vụ hoặc dự án của bạn.
 • Xây dựng quy trình
 • Quản lý quy trình
 • Chuẩn hóa quy trình
Bắt đầu

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng Workflow?

Những lợi ích mà phần mềm Workflow mang lại

Xác định chính xác nguồn lực

Với phần mềm WorkOS.me workflow, bạn có thể hiểu dễ dàng và chính xác KPI ngân sách của mình, theo dõi các thành viên trong nhóm và năng lực của họ, nhanh chóng xác định vị trí cần phân bổ nguồn lực.

Tối đa hóa năng suất

Phần mềm quản lý quy trình làm việc cho phép các nhóm tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, chẳng hạn như gửi lời nhắc, thông báo cho người quản lý hoặc cá nhân khi nhiệm vụ hoàn thành, trạng thái thay đổi và vô số công thức khác.

Giảm thiểu quản lý vi mô

Chuẩn hóa các quy trình trên phần mềm quản lý quy trình làm việc trao quyền cho các thành viên trong nhóm tự quản lý. Khi có một kế hoạch rõ ràng, nhân viên ít dựa vào người quản lý của họ để chỉ đạo và hướng dẫn.

Hạn chế hoặc loại bỏ các rào cản

Khi hệ thống hóa và chuẩn hóa quy trình. Các thành viên trong nhóm hiểu khi nào nhiệm vụ được hoàn thành, khi nào cần được phê duyệt và cách duy trì các tiêu chuẩn của nhóm, khả năng mắc sai lầm và chậm trễ sẽ giảm xuống đáng kể.

Tạo ra một văn hóa làm việc tốt hơn

Quy trình làm việc rõ ràng có thể tạo ra sự tự giác và trách nhiệm. Khi nhân viên có quy trình và hướng dẫn rõ ràng, nó sẽ giúp họ thành công và phát triển, những đặc điểm sẽ ảnh hưởng hoặc củng cố văn hóa làm việc nhóm.

Giải pháp để xây dựng Workflow hiệu quả?

Dưới đây là một số giải pháp trong phần mềm quản lý quy trình làm việc để tối đa hóa hiệu suất của bạn

 • Quy trình tuỳ chỉnh được
 • Tích hợp sơ đồ Gantt
 • Ứng dụng quản lý công việc
 • Cập nhật thời gian thực
Bắt đầu

Những tính năng từ phần mềm WorkOS.me

Tính năng trong phần mềm quản lý quy trình làm việc để tối đa hóa hiệu suất của bạn

 • Hơn 100 quy trình mẫu miễn phí
 • Tự động hóa quy trình
 • Đa dạng hiển thị
 • Cộng tác toàn diện
 • Nền tảng tảng cloud và mobile app

Hơn 100 quy trình mẫu miễn phí

Thư viện quy trình mẫu cho doanh nghiệp và đội nhóm. Từ bán hàng, marketing, tuyển dụng - đào tạo nhân sự, cho đến quản lý các dự án phức tạp...

Chọn công cụ làm việc tốt nhất

Tất cả trong một nền tảng cho lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi công việc.